Currahee! Survival

Stav co chceš, kde chceš. Bez omezení. Bez griefu. - Currahee! Server byl založen jako útočiště pro hráče se slabostí pro klidné hraní v klidném prostředí. Pro tento účel má každý hráč na serveru vlastní svět. Hraj neohrožen nerozumnými hráči - v klidu a sám, nebo pouze s těmi, které k sobě pozveš. Není potřeba žádných residencí, žádného skrývání. Server je nastavený na těžkou (hard) obtížnost, každý hráč má k dispozici 1x /home.

Pokud jste hráč s originálním Minecraftem, stačí zadat IP adresu a začít hrát.
V případě neoriginálních klientů je nutné zvolit nick, jehož tvar nekoliduje s již originálním jménem a ve hře se registrovat příkazem /register heslo heslo

Recenze hráčů si lze přečíst na stránce minecraft-server-list.cz

Novinky a zprávy kolem Currahee!

Přejete-li si být informováni o dění kolem serveru, učiňte tak prostřednictvím sledování našeho subredditu Currahee!.

Pravidla serveru

Je očekávána běžná lidská slušnost a konvence spolu s vysokým smyslem pro slušné veřejné vyjadřování.

Odchylky od základní mechaniky hry

 • Na serveru se nachází obchodní místo /shop. Slouží obchodu mezi hráči a za cíl si skrze modifikované vesničany, prodávající předměty za item BlueGold (kombinace diamant a gold_ore), stanovuje umožnit hráčům využít i větší množství nashromážděných surovin a udržovat tak diamant jako hodnotné platidlo.
 • Chování knížky Mending je na serveru upravené.
 • KeepInventory: true; server zachová hráči inventář, pokud:
  • Je hráč zabit v PvP
  • Hráč umře ve chvíli, kdy server zaznamená lag
  • Hráč umře na světě, kde nemá povolení stavět
 • Spawn limit: water-ambient 70; monsters 70; animals 10, water-animals 5; ambient 8.
 • Spawn-range: 80
 • Despawn-range: soft 28; hard 100.
 • Na serveru běží anti-x-ray

Základní příkazy dostupné ve hře

 • /sethome - Nastavení domova. Umožňuje uložit pozici na libovolné mapě.
 • /home - Teleport na domů. Server nepovolí teleport na mapu, kde hráč nemá práva stavět.
 • /wc - Teleport na spawn vlastního světa.
 • /wc add - Povolení hráči sdílet práva na mapě.
 • /wc remove - Teleportuje hráče pryč z mapy. Pokud má povolení stavět, je odebráno.
 • /wc list - Zobrazí seznam hráčů s povolením stavět.
 • /wc getplayers - Ukáže hráče, kteří jsou na mapě přítomní.
 • /tpa - Požádání hráče o teleport na jeho pozici.
 • /tpaccept - Souhlas s teleportem hráče.
 • /shop - Teleport na serverové obchodní místo. Slouží jako veřejné místo pro obchody mezi hráči.

Rozcestník, časté dotazy

- Potřebuji pomoct přímo od admina, kam se obrátit?
Využít lze aktuálně subredditu Currahee!. Vytvořte nový příspěvek, doplňte co nejvíce relevantních informací.

- Nahrazování ztracených itemů/entit
Ztracené itemy/entity jsou obvykle kompenzovány, pokud ke ztrátě dojde:

 • důsledkem krádeže při obchodu, který probíhal na obchodním místě serveru /shop, jejíž průběh je dostatečně zanesen v logu serveru;
 • v omezeném rozsahu v důsledku griefu, jehož průběh je dostatečně zanesen v logu serveru;
 • důsledkem chyby serveru, kterou se podařilo identifikovat, otestovat a již došlo k opravě, nebo je v rozumné míře oprava možná a plánovaná.

- Banuje se?
Ano. Ban si obvykle hráč vyslouží pouze skrze grief, nebo krádež. Ani jedno není v žádném rozsahu na serveru tolerováno. Primárním poškozeným je vždy přímo majitel světa.

- Lze na serveru mít více účtů?
Počet založených účtů jednou osobou na serveru není omezen, nebo podmíněn. Výjimkou je přesah do extrémů, které serveru ubližují.

- Admin team
Na serveru žádný admin-team nefiguruje. Několik hráčů má práva v různé míře rozsahu, avšak spíše v administrativním duchu. Politikou serveru je snažit se nos do hraní hráčů strkat co nejméně, ideálně vůbec.

- Jsou na serveru povolené cheaty/hacky?
Ne. Ban hrozí především pokud hráč svou činností na serveru negativně ovlivňuje ostatní.

- Hráčské mapy, seed
Ne každý hráč má stejný svět. Ne každý hráč má stejný seed. Rozdíl činí obvykle čas prvního připojení - respektive verze serveru v době prvního připojení.
Světy hráčů nejsou restartovány, ani při změně verze serveru.
Svět hráče server maže ne dřív než při 30 denní neaktivitě. Pro hráče s titulem Donator je pak tato hranice posunuta.

- Stažení světa
Ze serveru je umožňováno hráčům stáhnout svůj svět, nether a end. Možnost je poskytována těm, kteří by rádi na svých projektech pracovali dále pouze v single-playeru, na jiném serveru, nebo čistě z archivních důvodů jako opatření před smazáním světa důsledkem neaktivity. Svět však již zpět na Currahee nelze z bezpečnostních důvodů nahrát a z kapacitních důvodů bude smazán a na serveru tedy již nebude dostupný.

Donate

V případě vašeho zájmu o podporu chodu serveru, je tak možné učinit skrze internetovou peněženku PayPal. Příspěvky jakékoli výše jsou ceněny. Za vaši štědrost budete odměněni následujícími přednostmi ve světě Currahee:

 • Odlišná barva v herním chatu
 • Titul Donator v herním chatu
 • *Okamžité připojení na server*
 • *Priorita teleportů, rychlejší teleport*
 • *Možnost uložit pozici na mapě pomocí příkazu /setcamp*
 • *Teleport na uloženou pozici na mapě pomocí /camp*
 • Vyloučení z omezení herního chatu
 • Prodloužená doba držení mapy v případě neaktivity
 • Vděk autorů serveru

Z důvodu výše poplatků služby PayPal však příspěvky nižší 50,- nejsou přijimány - reálně totiž po odečtení poplatků nic nedorazí.
Výše příspěvku je mimo zmíněnou podmínku libovolná.
Některé výhody spojené s titulem Donator, stejně jako titul samotný, jsou trvalé.
Výhody označené hvězničkou * jsou časově omezené. (5,-/den)

Jméno ve hře Výše příspěvku
Notch 50 Pokračovat na PayPal

Jméno hráče musí být uvedeno přesně - včetně velkých a malých písmen.

Číslo účtu
1023666168/5500

Po provedení platby zašlete podrobnosti, především výši odeslané částky a jméno ve hře, na email: